chov hovädieho dobytka kontakt ustajnenie koní úvod


O NÁS

  • Pozemky farmy sa nachádzajú prevažne v kopcovom teréne na južnej strane obce Hradište pod Vrátvom v CHKO Malé Karpaty. Rozlieha sa na 11ha trvalých trávnatých pozemkov. Naša farma je zameraná na chov hovädzieho dobytku mäsového typu plemena Hereford. Základné stádo pozostáva zo 7 kusov kráv a jalovíc. Cieľom farmy je produkcia mäsa pri zachovaní jedinečnosti daného územia aplikovaním špeciálnej agrotechniky obrábania tak, aby výrobné poľnohospodárske postupy boli v súlade s ochranou a zlepšením životného prostredia. Preto sa snažíme o pastevné hospodárstvo primeranej intenzity. 
  • Snažíme sa zaradili do programu agroenviromet. V budúcom období chcem vytvoriť zo svojho hospodárstva ekologickú farmu. Stavy dobytka hodláme regulovať v doporučených intenciách. Pasienky budú spásané šetrnou pastvou, to znamená dodržať maximálny stanovený počet kusov VDJ/ha. Úplne vylúčime používanie minerálnych  hnojív  - tento spôsob bol dodržiavaný aj doteraz. Zvieratá sú celoročne voľne ustajnené a v zime dokrmované len senom.